Contact
Telefon: 0246-212038
Fax: 0246-219313
E-mail: dadr_giurgiu@yahoo.com

Contact – sediu:

Bucuresti, str. Lanternei, nr.131, sector 2

Tel: 021 2403540

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi la nivel de deţinător;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii si studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului

asupra obiectivelor social-economicesi studii de specialitate privind poluarea solului;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a

terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor; -analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;

– studii pedologice pentru silvicultură;

– studii de specialitate pentru agricultura ecologica;

– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilordegradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;

– studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole,silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice;

Oficiul de studii pedologice si agrochimice executa studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;

– studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;

– studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;